Выберите язык сайта: Русский Осетинский
Размер шрифта: T T T
Сæйраг Поиск

Цæгат Ирыстоны паддзахадон педагогон институт

Институты  истори Институты истори

         

 Цӕгат Ирыстоны паддзахадон педагогон институты истори 
   

           Хӕххон Советон Социалистон Республикӕйы Адӕмон ахуырады комиссариаты уынаффӕмӕ гӕсгӕ 1924-азы 2-ӕм апрелы байгом Владикавказы фыццаг училище.

          

            Цӕгат Ирыстон-Аланийы иумӕйаг ӕмӕ профессионалон ахуырады приказмӕ гӕсгӕ Владикавказы фыццаг педагогон училищейы статус ивд ӕрцыдис – Цӕгат Ирыстоны паддзахадон педагогон колледж.

          

             Республикӕ Цӕгат Ирыстон-Аланийы Президенты Указмӕ гӕсгӕ (16. 11. 2001 №223) Цӕгат Ирыстоны паддзахадон педагогон колледж ссис Цӕгат Ирыстон-Аланийы иумӕйаг ӕмӕ профессионалон ахуырады Министрады Цӕгат Ирыстоны паддзахадон педагогон институт.     

 

            Республикӕ Цӕгат Ирыстон-Аланийы ахуырады ӕмӕ наукӕйы Министрады приказмӕ гӕсгӕ (02. 02. 2006 №14) Институты ном ивд ӕрцыдис – Паддзахадон уӕлдӕр профессионалон ахуырады уагдон   «Республикӕ Цӕгат Ирыстон-Аланийы Ахуырад ӕмӕ наукӕйы министрады Цӕгат Ирыстоны паддзахадон педагогон институт»

 

           Республикӕ Цӕгат Ирыстон-Аланийы Ахуырад ӕмӕ наукӕйы министрады приказмӕ гӕсгӕ (14. 11. 2012 №162) Институт хуыйнын райдыдта паддзахадон бюджетон уӕлдӕр профессионалон ахуырады уагдон «Цӕгат Ирыстоны паддзахадон педагогон институт».

          

           Республикӕ Цӕгат Ирыстон-Аланийы Хицауады уынаффӕмӕ гӕсгӕ (22.06.2012 №198) паддзахадон бюджетон уӕлдӕр профессионалон ахуырады уагдон ӕмӕ астӕуккаг профессионалон ахуырады паддзахадон  бюджетон уагдон « Владикавказы педагогон колледж» арӕзт ӕрцыдысты ӕндӕр уагыл. Колледж сси институты структурон  хай. Институт йӕхимӕ райста, цы колледж ӕм бафтыд, уый бартӕ дӕр.

 

            Республикӕ Цӕгат Ирыстон-Аланийы Ахуырад ӕмӕ наукӕйы министрады приказмӕ гӕсгӕ ( 22. 12. 2015 №1102) Паддзахадон бюджетон  уӕлдӕр профессионалон ахуырады уагдон « Цӕгат Ирыстоны паддзахадон педагогон институт» хуыйнын райдыдта паддзахадон бюджетон  уӕлдӕр ахуырадон «Цӕгат Ирыстоны паддзахадон педагогон институт» 

ИНСТИТУТЫ  МИССИ   ИНСТИТУТЫ МИССИ

   Цӕгат Ирыстоны паддзахадон педагогон институт йӕ мисси бӕрӕг кӕны, куыд  уӕлахизуӕвӕг нысан, кӕцы фидар кӕны, социум цы архӕйдтытӕ бахӕс кодта, уыдон алы аспектты, бӕлвырд компетенциты рамкӕты.

     Йӕ нысан у Уӕрӕсейы бӕстӕ ӕмӕ ӕхсӕнад сифтонг кӕнын, нырыккон царды ӕмвӕзадӕн дзуапп чи дӕтта, ахӕм минӕвӕрттӕй; абоны цивилизацигонд ӕцӕгдзинады йӕ ӕппӕт тыхтӕ дӕр уӕгъдибарӕй хардз кӕнын кӕй бон уа, ахӕм адӕймаг схъомыл кӕнын.

    Институт хорзыл нымайы ӕппӕтадӕмон ӕмӕ ӕнтыстджын архайды аспекттӕ, се хсӕн ис ӕнгом ахастдзинӕдтӕ, равзӕрст дӕсныйады спецификӕ нымайгӕйӕ. 

                   

                             Ахӕм адӕймаджы миниуджытӕ сты:

          

     -Сӕйраг, ома ӕппӕтадӕмон аспекты контексты: интеллигентондзинад; бӕрзонд, хӕрзӕгъдау культурӕ; коммуникативондзинад; алфамблай цард зонын; ногдзинӕдтӕ аразынмӕ зӕрдӕргъӕвддзинад; хиуыл кусын; хи базонын.  

            

      -Ӕнтыстджын архайды контексты: разӕнгард уӕвын; конкуренци кӕныны миниуджытӕй хайджын уӕвын; профессионалондзинад; организаторон миниуджытӕ; дидактикон ӕмӕ иртасӕджы миниуджытӕ; профессионалон архайды позитивон ивддзинӕдтӕм цӕттӕ уӕвын.


Дыууӕ аспекты ӕхсӕн ахастдзинӕдты бындур ис уый мидӕг, ӕмӕ адӕймаджы куысты ӕнтыстытӕ ӕвзӕрст цӕуынц, сӕйраг миниуджытӕ фӕлтӕртӕм цӕй фӕрцы лӕвӕрд цӕуынц, ахӕм механизмы хуызы. Сӕйрагдӕр та профессионалон архайды хуызы; стӕй уыдон сты мотивацигӕнӕг бындур уыцы сӕйраг миниуджытӕ ӕмӕ сӕ нырыккон уавӕрты ныффидар кӕныны мадзӕлттӕн.

 

Афтӕмӕй ацы мисси рапарахат кӕныны бындур у специалисты Модель, уый йӕхи мидӕг ӕриу кодта адӕймагон-профессионалон ӕмӕ профессионалон-адӕймагон характеры миниуджытӕ. Уый у институты Миссийы Модель.